För immunsystemet, luftvägarna och kroppens återhämtning*.

agaDA består av en unik kombination av två snabbverkande adaptogener: SHA-10, världens mest väldokumenterade extrakt av Andrographis och
SHE-3, världens mest väldokumenterade extrakt av Rysk rot.

26 publicerade studier

Snabbverkande - maximalt upptag inom 90 minuter

Halverarad frånvaro från skola och jobb

Effekten är ett resultat av att adaptogenerna i agaDA stödjer kroppens naturliga, starka och normalt fungerande immunsystem, den allmänna motståndskraften och återhämtningen vid konvalescens.

snabbfakta

*agaDA innehåller: Andrographis (SHA-10®) som bidrar till immunsystemets och luftvägarnas normala funktion och kroppens fysiska välmående. Rysk rot (SHE-3®) bidrar till mental och fysisk ork vid utmattning och trötthet i samband med återhämtning och konvalescens. Som adaptogen bidrar Rysk rot även till kroppens allmänna motståndskraft

agaDA säljs både i butik och fraktfritt på nätet.

visa återförsäljare
when tradition meet science

Efter 20 års forskning och 26 publicerade studier lanseras nu agaDA:

- För ett starkt, normalt fungerande immunsystem i balans*.

Forskare från bl.a. Sverige, USA och Ryssland, har under ledning av fysikern och kemisten Georg Wikman arbetat i mer än 30 år för att kartlägga effekten av de två ingående extrakten i agaDA, Andrographis (SHA-10) och Rysk rot (SHE-3).  

Forskningen har resulterat i 50 publicerade studier varav 26 är extraktspecifika. Det innebär att de är gjorda på exakt det extrakt och i den mängd som finns i agaDA.  

”Principen var enkel. Vi visste att vårt naturliga, normalt verkande försvar utgör ett oslagbart skydd både före, under och efter en infektion. Det vi letade efter var därför en adaptogen-kombination som kunde bidra till ett normalt fungerande immunsystem.” 

*agaDA innehåller: Andrographis (SHA-10®) som bidrar till immunsystemets och luftvägarnas normala funktion och kroppens fysiska välmående. Rysk rot (SHE-3®) bidrar till mental och fysisk ork vid utmattning och trötthet i samband med återhämtning och konvalescens. Som adaptogen bidrar Rysk rot även till kroppens allmänna motståndskraft

Läs mer
when tradition meet science

Hälften så många frånvarodagar

Ett av många bevis på att adaptogenerna i agaDA stödjer immunsystemets normala funktion är en studie där 107 personer följdes under tre vintermånader.

Hälften fick två kapslar av det unika agaDA-extraktet (SHA-10), hälften fick placebo. Resultatet var tydligt – de som fått det unika Andrographis-extraktet hade hälften så många frånvarodagar.  

Totalt har drygt 2000 personer ingått i kliniska studier på de unika agaDA-extrakten.

Läs mer
lär dig mer