agaDA® -

för normalt fungerande immunsystem och luftvägar*

Ett normalt verkande immunsystem utgör ett oslagbart skydd både före, under och efter en infektion. Utmaningen är att vi ofta utsätts för olika typer av belastning vilket gör att immunsystemet kommer ur balans.

Upprepade kliniska studier visar att adaptogenerna i agaDA – Andrographis och Rysk rot:

Stödjer kroppens allmänna motståndskraft

Hjälper kroppens starka, normalt fungerande immunsystem

Bidrar till återhämtning vid konvalescens

Tas upp snabbt, redan inom 90 minuter

lär dig mer