Världens mest väldokumenterade extrakt av Andrographis och Rysk rot.

Tillverkas med läkemedelskvalitet. Varje batch analyseras avseende tänkbara föroreningar.

Visa fler artiklar

Världens mest väldokumenterade extrakt

Andrographis har en mångtusenårig tradition både inom är Ayurveda och inom den traditionella kinesiska medicinen. Inom båda dessa system är Andrographis den mest använda örten för att hjälpa och balansera kroppens immunsystem. På grund av sin bittra smak används Andrographis även till att understödja matsmältningen.

Rysk rot härstammar som namnet anger från Ryssland och är där den mest använda adaptogenen för att öka kroppens allmänna motståndskraft och för att påskynda återhämtningen (konvalescens). Rysk rot har också en utbredd användning vid influensaepidemier.

Inga kemikalier

Andrographisen i agaDA odlas på sydsluttningarna av Himalaya, utan användning av kemikalier eller konstgödsel. Medan Rysk rot är helt ekologisk och plockas vildväxande i taigan - den stora skog som finns på gränsen mellan Ryssland och Kina.

Sverige världsledande

Trots den utbredda användningen inom Indisk och Kinesisk medicin, är det ett svenskt företag som är världsledande – Örtmedicinska Institutet. Resultatet är de två unika extrakten SHA-10 och SHE-3. Världens mest väldokumenterade extrakt på Andrographis och Rysk rot.

100% rent

agaDA tillverkas med samma kvalitetskrav som ett läkemedel. Därför analyseras varje batch avseende tänkbara föroreningar som tungmetaller, pesticider, ETO, mikrober mm. Analysen sker både av råvaran och av den färdiga produkten.

100% säkert

Lika viktigt som den kliniskt säkerställda effekten är säkerheten. Därför är säkerheten väl utredd, både vid långtidsanvändning och vid intag av höga doser. Likaså har det genomförts interaktionsstudier som visar att agaDA inte interagerar med känsliga läkemedel som t.ex. Varan.

agaDA säljs både i butik och fraktfritt på nätet.

visa återförsäljare